YSIT TÖIHIN

Ysit töihin yhdessä 4H:n kanssa

Ysit töihin -toiminta          #ysittöihin    

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.

Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta. Asiakaspalveluasioista heille kertoo K-kauppias ja talous-/raha-asioista pankin toimitusjohtaja.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille mahdollisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

4H-Pertunmaan toiminta-alueella on 18 yhdeksäsluokkalaista vailla työpaikkaa ensi kesänä. Ilmoittaudu tarjoamaan töitä nuorelle: https://pertunmaa.4h.fi/kesatyo-2023/

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja.

Pertunmaalla kunta tukee nuorten työllistämistä 4H-yhdistyksen kautta, jolloin ja 4H-yhdistys hoitaa byrokratian eli toimii työnantajana. Silloin työllistäminen on todella helppoa: opastat nuoren töihin ja maksat laskun tehtyjen tuntien mukaan. https://pertunmaa.4h.fi/kesatyo-2023/

ABC Kuortti ja Sale hoitavat oman rekrytointinsa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista. Kesällä 2022 kaikki ysiluokkalaiset työllistyivät ja kaikkiaan 4H:n kautta työllistyneitä oli 36 nuorta! Lisäksi toimi neljä 4H-yritystä.

Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Mervi Honkanen                                           

Toiminnanjohtaja

Pertunmaan 4H -yhdistys ry.

0500 878 097

pertunmaa@4h.fi

https://pertunmaa.4h.fi/