Tervetuloa  Pertunmaan 4H-yhdistyksen kotisivuille!

4H-järjestö on kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämää. 4H-työn tärkeitä arvoja ovat:

- yritteliäisyys ja ahkeruus

- yhteistyö

- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

- välittäminen, suvaitsevaisuus sekä luonnon ja ympäristön kunnioitus.

Järjestön kansainvälinen tunnus tulee neljän sanan alkukirjaimista.

HARKINTA - HEAD

HARJAANNUS - HANDS

HYVYYS - HEART

HYVINVOINTI - HEALTH

Pertunmaan 4H-yhdistys toimii koko Pertunmaan kunnan alueella. Järjestämme toimintaa sekä taajamassa että haja-asutusalueella.

Tärkeimpinä toimintamuotoina ovat työpalvelu, kerhotoiminta, retket, leirit, kilpailut ja kurssit.